MET DE OOIEVAARSPAS NAAR DE DIERENARTS

HEB JE EEN OOIEVAARSPAS?
 

DAN KAN JE PER HUISHOUDEN VOOR  300,- EURO PER JAAR
VERGOED KRIJGEN VOOR 
HET CHIPPEN, VACCINEREN, DE CASTRATIE/STERILISATIE, 
MEDISCHE BEHANDELING (DUS CONSULT EN MEDICATIE)
EN EUTHANASIE VAN JE HUISDIER(EN).

LET OP:
ER GELDEN WEL EEN AANTAL VOORWAARDEN:

 

1) EEN (1) GELDIGE PAS PER HUISHOUDEN, steeds dezelfde dus
 

2) GELDT ALLEEN VOOR HUISHOUDENS/PASSEN MET EEN HUISDIER
 

DE 300 EURO MAXIMAAL PER JAAR IS DUS  
NIET OVERDRAAGBAAR VAN DE ENE NAAR DE ANDERE PAS.

3) DE PASEIGENAAR WORDT GECONTROLEERD OP IDENTITEIT,
GELDIGHEID VAN DE PAS, BEHOREND BIJ DE EIGENAAR DUS
(DIE ER DUS ALTIJD BIJ MOET ZIJN,
DE PAS LOS WORDT NIET (H)ERKEND ALS DAT NIET HET GEVAL IS!

DIT ALLES OM MISBRUIK DOOR DERDEN TE VOORKOMEN.

4) HET DIER MOET GECHIPT ZIJN/WORDEN VOORDAT DAARNA
ALLE ANDERE HANDELINGEN VERRICHT KUNNEN WORDEN
(MAAR WORDT DUS WEL 100% VERGOED). 


MEDICIJNKOSTEN VOOR EEN ZIEKTEGEVAL EN CHRONISCHE MEDICATIE
WORDEN 50% VERGOED.
DAAR GELDT DUS EEN EIGEN BIJDRAGE DIE TELKENS CONTANT
AFGEREKEND MOET WORDEN (DUS NIET OP REKENING).

ANDERE GENOEMDE ZAKEN WORDEN 100% VERGOED
(DUS DE VACCINATIE, STERILISATIE, CHIPPEN EN EUTHANASIE)

DIT ALLES TOT EEN TOTAALBEDRAG VAN 300 EURO PER JAAR.

IS DIT BEDRAG "OP", DAN MOET DE PASHOUDER
ALLE KOSTEN ZELF BETALEN TOT ER WEER EEN NIEUW JAAR INGAAT.

 

 

 

* Ohja, en wil je weten of je dier gechipt is en in welke databank hij geregistreerd staat?

Kijk dan op  www.chipnummer.nl 

 

 

 

IS DE BREXIT EENMAAL EEN FEIT, dan gelden andere regels.

Kijk hieronder voor de laatste info!

http://www.nvwa.nl/onderwerpen/brexit/particulieren/uw-huisdier-meenemen-vanuit-het-verenigd-koninkrijk